PLANTERI

Om PLANTERI

Planteri arbejder med natur, havedyrkning og -arkitektur. Det er et mål at denne platform giver inspiration til, at vi som havedyrkere arbejder med vores haver udfra naturens præmisser, og så vidt muligt ikke modarbejder den.

Vi benytter en stor del af Danmarks areal til beboelse og opdyrkning, og det er vigtigt, at vi i vores interesse for havedyrkning samarbejder med naturen. Den er nemlig i stand til at give os ret meget.

Der er mange insekt- og dyrearter, der er pressede på deres levesteder. De danske haver må kunne give levesteder og bedre forhold for flere dyregrupper. Målet skal ikke i sig selv være at forbedre leveforholdene for insekter, men derimod at vores havedyrkning naturligt skaber dem.

Planteri har også som mål at skabe haveglæde. Der er mange i de nye generationer, som er vokset op langt fra havedyrkningen. Jeg har mødt flere som for eksempel kun har en reference til en blomstrende syren hos deres bedsteforældres have. Vores tradition for og erfaring med havedyrkning er kuldsejlet i løbet af industrialiseringen, når vi sammenligner os med for eksempel England og Sverige.

Jeg hedder Allan Kristoffersen og arbejder til daglig med forvaltning og udvikling af parker, kirkegårde og grønne områder. Jeg har herudover i mange år arbejdet med haveplaner til private haver, og skriver artikler for Haveselskabet, som for det meste er planteportrætter. Jeg håber, at du kan blive inspireret af platformen, og kom gerne med forslag til emner du synes der skal tages op.


A garden is a compromise between nature and art.
Noël Kingsbury


planteri.dk

Lav din helt egen hjemmeside