PLANTERI

Haveplaner

Jeg udarbejder haveplaner for grundejere, der for det meste ejer en cirka 1000 m2 stor grund. Jeg har også i tidens løb tegnet haveplaner for landejendomme. Den øvrige del af denne platform fortæller formegentligt noget om typen af de haveplaner jeg udarbejder. Min fornemmeste opgave er at sprede haveglæde, og dernæst at havearbejdet bliver i samarbejdet med naturen. Bede med granitskærver får man ikke hos mig.

Jeg arbejder med økologi og recirkulation og derfor vil haveplanen altid indeholde en kompostbeholder. Jeg har som motto, at enhver kvadratmeter i haven skal have en funktion. Haveplanen skal være æstetisk lækker, men den skal først og fremmest give mening!


Hvad er en haveplan?
En haveplan er et design over din grund, som viser hvordan haven efter anlæggelsen eller omlægningen vil se ud. Man kan kalde det for en masterplan, der giver støtte og overblik til at nå sine havedrømme. Med en haveplan i hånden kan man indhente tilbud fra anlægsgartnere, eller man kan selv anlægge haven - eventuelt i etaper.


Hvordan forløber processen?
Efter din bestilling af haveplanen aftaler vi en tid til en samtale og et besøg hos dig. Vi vil tage udgangspunkt i det materiale som jeg på forhånd har fremsendt til dig, og gerne materiale som du selv har indsamlet. For at skabe den have du ønsker, er det vigtigt, at jeg får noget at vide om dig og din hverdag, og hvilke tanker og ønsker du har med haven.

Huset og din indretning kan også i mange tilfælde fortælle i hvilken retning designet bør gå. Under besøget vil jeg også suge atmosfæren til mig; få fanget hvor verdenshjørnerne ligger i forhold til grunden; hvor den gode solplet er; hvor der skal være udsigt; hvor man skal kunne skjule sig og mange andre små detaljer.

Til mødet er det vigtigt, at alle, som har indflydelse på haven, er til stede. Mødet varer én til to timer. Haveplanen vil blive udfærdiget på tegnestuen og fremsendt efterfølgende.

Inden besøget skal du finde en plantegning frem af jeres grund og opmåle eksisterende beplantning og bygninger i et fast målestoksforhold. En plantegning kan printes fra nettet eller alternativt rekvireres hos din hjemkommune.

Haveplanen består af et havedesign, idéoplæg og beskrivelse af plantetyper.


Gælder det om at skabe skønhed og sammenhæng i haven, er Kærlighedens Stærke Arm alene ikke nok, der må indsigtsfulde overvejelser og kundskaber til for at kunne placere alt på rette måde.
Anne Just


planteri.dk

Lav din helt egen hjemmeside