PLANTERI

Kompostbeholdere er et must

Det er meget vigtigt at have en kompostbeholder for at få havens processer til at cirkulere. Jeg ved godt, at man kan aflevere sine restprodukter på kommunens genbrugsplads og efterfølgende afhente velkomposteret jord. Men det man kører væk er føde for mikroorganismer og insekter, som starter hele fødekæden op i haven, og det velkomposterede jord man henter hjem er uden værdi for de små væsener.

Ved at beholde sine værdifulde sager i haven får man flere mikroorganismer, flere regnorme, flere mariehøns, rov- og løbebiller, flere fugle, bedre balance mellem skade- og nyttedyr, bedre og sundere vækstmiljø for planter - måske endda en større haveglæde.

Jeg har selv en dobbeltkamret kompostbeholder, fordi mikroorganismerne og regnormene med flere skal have et år til at omsætte restprodukterne til kompost. Derfor vil der være ét hvilende kammer, hvor omsætningen er i gang og ét aktivt kammer, der bruges i det daglige.


Dobbeltkamret kompostbeholder, som gør det let at håndtere restprodukterne fra haven. Fotoet er fra aprilmåned og de sidste restprodukter er tilført kammeret til højre. Kammeret til venstre er klar til at blive tømt.


Året forløber på den måde, at det første, som kommer i kompostbeholderen er ukrudtsarter fra lugning, bladene fra de første høstede rabarber og det første græsafklip i de sidste forårsmåneder. Gennem sommeren tilføres afklip fra hækkeklipningen, restprodukter fra høst i køkkenhaven og så videre. Ind i mellem kan materialet vendes rundt med en greb, for at blande nyt og gammelt materiale. Specielt skal man passe på ikke at tilføre for tykke lag af vådt græsafklip, så der opstår iltfattige forhold. Det giver en ildelugtende kompost. Bland altid græsafklip med andet materiale.

Det sidste, som tilføres det aktive kammer er afklip fra stauder i den første gennemgang af haven i marts-april. Nu skal dette kammer ikke tilføres flere restprodukter i et år frem og materialet i dette kammer skal kun tilses en gang i mellem, hvor man vender det øverste lag længere ned. Fokus flyttes nu til det andet kammer, som ikke har fået tilført restprodukter i et helt år.

Dette kammer skal nu tømmes, så man får et nyt sted til sine kommende restprodukter. Komposten i kammeret kan bruges til jordforbedring og gødning i køkkenhaven, til opblanding med købt pottemuld til krukkerne på terrassen eller forbedring af jorden i drivhuset. Jeg bruger for det meste selv min kompost til jordforbedring i bedene med stauder og buske. Er man i gang med at opbygge en ny hæk i eller omkring haven er komposten et rigtigt godt produkt til at forbedre jordforholdene for hækplanterne.

Hvis du en tung og rå jord vil du opleve, at jorden bliver mere og mere mørk og luftig, og meget nemmere at arbejde med.


Det er aprilmåned og det er tid til at tømme kompostbeholderen. Her ses det venstre kammer, som har ligget et år uden at have fået tilført nyt materiale. Bemærk! Da dette kammer fik tilført de sidste restprodukter i aprilmåned sidste år var det helt fyldt. Nu er volumen af det komposterede materiale halveret under nedbrydningsprocesserne.


Her et billedet fra en mild januardag. Der er livlig aktivitet i komposten. Det er et råddent æble som ligger til venstre i billedet. Jeg kan konstatere at regnorme elsker at formere sig i rådne æbler.


Bemærk at de åbne kompostbeholdere udelukkende er til grønt haveaffald. Kompostering af husholdningsaffald bør foregå i lukkede kompostbeholdere for at sikre sig mod rottebesøg.


planteri.dk

Lav din helt egen hjemmeside